Úvod


O zlodejoch treba vedieť, že na 90 percent si vyberajú byty náhodne. Presvedčia sa, či sa niekto nezdržiava v byte a ak nie, za pár sekúnd Vám dokážu otvoriť dvere či už roztlačením zárubní, pri zaliatych zárubniach vypáčením dverí tyčou, odštiepením horných častí dverí a v zápätí vyzdvihnutím dverí z pántov, odvŕtaním alebo zalomením vložky či vyhmataním vložky s planžetou. Majú to ľahké, lebo väčšina bytov vôbec nie je zabezpečená, a tak priam láka zlodeja možnosť ľahko získať Vaše hodnoty. Z policajných štatistík vyplýva, že takéto skutky páchajú vo väčšine prípadov skupinky mladých ľudí(15, - 25, roční ). Financie získané z predaja Vašich odcudzených vecí potrebujú na uspokojenie svojich potrieb vyplývajúcich zo závislosti či už na automatoch, alkohole alebo na drogách. Zlodeji už bežne vylamujú pivničné dvere. Preto sú ľudia nútení nosiť do bytu bicykle aj kočíky, a tým si zhromažďujú majetok v byte. Ak sa lepšie pozriete, medzi bytovými a pivničnými dverami z bezpečnostného hľadiska nie je žiadny rozdiel. Cez dvere ste nosili všetko do vnútra a cez dvere Vám môžu aj všetko zobrať. Preto nestačí len vybavovať si domácnosť, treba myslieť aj na vhodnú ochranu Vašich hodnôt.

Na slovenskom trhu existuje paleta lacnejších, ale aj finančne náročných bezpečnostných zariadení a dverí. Už skoro každé dvere sú vybavené so štandardnými “bezpečnostnými” zámkami, prídavnými zámkami a retiazkami. Cena takýchto zámkov sa pohybuje do 120,-€. Tieto zámky sú už pomerne zastaralé a v kombinácii s dutými montovanými plechovými, či drevenými zárubňami nekladú takmer žiadny odpor voči zlodejovi.

Odborníci prišli na to, že treba vytvoriť také zariadenie, ktoré páchateľa buď odradí alebo ho účinne zastaví a núti ho vzdať sa jeho plánu. Takto prišli na trh viacbodové bezpečnostné dvere s pevnými oceľovými zárubňami. Cena takýchto zariadení sa pohybuje od 500,-€ do 1200,-€. Ak sa rozhodnete o kúpu takýchto dvier, musíte rátať s tým, že vaše pôvodné dvere a zárubne už nebudú použiteľné.

Prečo by ste kupovali ďalšie dvere a zárubne keď už jedny máte? Stačí len dať si nainštalovať na Vaše dvere viacbodový uzamykací systém s centrálnym uzamykaním a získate viacbodové dvere s podobnými vlastnosťami, ako keby ste ich kupovali ako celok. ConDoor Vám ponúka kompromis v cene a v účinnosti, prestavbu Vašich pôvodných dvier na viacbodové bezpečnostné dvere už od 130,-€.


Kontakt