Bezpečnostné závory


Bezpečnostné závory predstavujú lacné a kvalitné zabezpečenie objektov pred násilným vniknutím. Existuje viac typov závor a riešení pre rozličné typy dverí. V kombinácii s kvalitnou bezpečnostnou vložkou a bezpečnostným kovaním tvorí závora vysoko účinnú zábranu pred násilným vniknutím do chráneného objektu. Všetky typy závor sú vybavené oceľovým puzdrom proti vylomeniu vložky a ochranou proti vyhmataniu vložky s planžetou. Závory montované na interiérové dvere ( byty, kancelárie ) je možné prekryť čalúnením. Povrchová úprava závor je buď hnedá kladivková farba alebo klasická biela


Dvojbodová závora

Dvojbodová bezpečnostná závora (horizontálna) sa montuje na dvere z vnútra do výšky cca 1,2 m. Do tej istej výšky sa montujú dva kovové konzoly na stenu z jednej aj z druhej strany dverí. Po otočení kľúča sa vysunú zo závory (z jednej aj z druhej strany naraz) dva pevné kovové jazyky, ktoré presne zapadnú do kovových konzolov. Tým vlastne závora zabezpečuje, aby sa nedali dvere zvesiť z pántov alebo vypáčiť. Vo väčšine bytov sú zárubne vyhotovené z tenkého plechu alebo z dreva, sú duté a dajú sa ľahko roztlačiť. My montujeme kovové konzoly nezávisle od zárubní na stenu, tým pádom roztlačením zárubní páchateľ nič nezíska. Táto závora sa dá namontovať na všetky typy dverí: ľavé i pravé, šírky od 60 cm do 120 cm aj na čalúnené, bytové, pivničné, kancelárske, na chatu atď. Prípady, kde je málo miesta vedľa zárubní na umiestnenie konzolov riešime zapustením jazykov do priľahlého múra.

Dvere z vonka po namontovaní závory

Dvojbodová vertikálna závora

Dvojbodová závora ( vertikálna ) je ideálnou ochranou pre objekty kde sú inštalované veľkoplošné dvojkrídlové dvere ( napr. garáže, výrobné haly ). Ľavé krídlo sa zaaretuje hore i dolu kovovými tyčami z vnútornej strany a pravá strana sa po zatvorení krídla zabezpečí z vonkajšej strany uzamknutím dvojbodovej vertikálnej závory. Horný kovový konzol je upevnený buď na múr tesne nad zárubňou alebo je upevnený na kovovú zárubňu. Spodný kovový konzol je upevnený na podlahu alebo zapracovaný do podlahy. Max. výška krídla 2,4 m.


Štvorbodová závora

Pre náročnejších máme v ponuke 4-bodovú závoru s centrálnym uzamykaním. Je to spojenie dvojbodovej horizontálnej a dvojbodovej vertikálnej závory. Po otočení kľúča sa všetky štyri jazyky vysúvajú alebo zasúvajú naraz. Je určená na jednokrídlové dvere ľavé i pravé.Všetky typy uzáverov je nutné vybaviť vložkou a vonkajším kovaním. Aktuálnu ponuku vložiek a kovaní nájdete na odkaze vložky a kovania. Na prekrytie závory ponúkame čalúnenie dverí.


Bezpečnostná závora bola testovaná na Slovensku. Protokol o preukaznej skúške vydal certifikačný orgán Lignotesting a. s. Bratislava. Schválil AO Ministerstvo Výstavby a Regionálneho Rozvoja SR v zmysle § 6 ods. 1 pism. c) a §25 zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch. Trieda odolnosti uzáveru je číslo 3.


Kontakt